Софарма / Sopharma

Проект Info

Реализиран проект от АЛЕКС ЕА към сграда на Софарма / Sopharma в България.