Търговски център БОИЛА

Проект Info

Реализиран проект от АЛЕКС ЕА, с монтирани от нас товарни асансьори, в сградата на Търговски център БОИЛА.